Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Prospects for an integrated system of accounting and cost management in grain production

Sarsembaeva Gulmira Butanovna, magistr menedzhmenta, i.o. zav. kafedroy «Uchet i finansy», Kostanayskiy inzhenerno-ekonomicheskiy universitet im. M. Dulatova, Kostanay, Respublika Kazahstan

The article presents comparative characteristics of accounting and cost management with a view to their subsequent integration to make effective management decisions of economic entities in the grain industry.

References

1. Bikenov, M.A. Biznes – protsessy – osnova effektivnogo upravleniya personalom / M.A. Bikenov // Nauka. - 2014. – # 2. - s. 132. 2. Zhetesova, G.S. Protsessnyy podhod k upravleniyu kachestvom / G.S. Zhetesova, ZH.T. Sartabaeva // Energetika. Avtomatika. Upravlenie. – 2007. - # 1. – s. 54. 3. Botobekov, A.B. Ob'ekty ucheta zatrat i kalkulirovaniya – kak osnovy upravlencheskogo ucheta / A.B. Botobekov // Banki Kazahstana. - 2010. - # 9. - s. 33. 4. Satmurzaev, A.A. Uchet zatrat kak informatsionnaya baza dlya prinyatiya upravlencheskih resheniy / A.A. Satmurzaev // Vestnik KazNU. - 2005. - # 1 (47). - s. 85. 5. Vahrushina, M.A. Strategicheskiy upravlencheskiy uchet: Polnyy kurs MVA / M.A. Vahrushina, M.I. Sidorova, L.I. Borisova. – Moskva: Rid Grupp, 2011. – 192s. 6. Taygashinova, K.T. Upravlencheskiy uchet: Uchebnoe posobie. Almaty: Ekonomika, 2008. - 333s.
Read PDF Back to contents
Background