Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Introduction of a pea-shaped peavine (Lathyrus Pisiformis L.)

A. V. Abramchuk, kandidat biologicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

There are presented the results of the experiment on an introduction of a pea-shaped peavine in the conditions of Central Ural. Terms of sowing and its influence on phenorhythmics, structure and efficiency of the pea-shaped peavine are studied.

References

1. Dospehov B. A. Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov. M. : Agropromizdat, 1985. 351 s.
2. Obuhova O. V. Lesnye travyanistye rasteniya. M. : Agropromizdat, 1988. 38 s.
3. Opredelitel sosudistyh rasteniy Srednego Urala / P. L. Gorchakovskiy, E. A. Shurova. M. : Nauka, 1994. 525 s.
4. Poptsov A. V. Tverdye semena // Trudy Glavnogo botanicheskogo sada AN SSSR. 1953. T. 3. S. 58.
5. Ramenskiy L. G., Tsatsenkin CH. A., Chizhikov O. N. Ekologicheskaya otsenka kormovyh ugodiy po rastitelnomu pokrovu. M. : Izdatelstvo selskohozyaystvennoy literatury, 1956. 470 s.
Read PDF Back to contents
Background