Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Formation of creative competence through student olympiads

O. V. Yavoyskaya, kandidat himicheskih nauk, dotsent; I. P. Galchak, starshiy prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article examines the effectiveness of subject olympiads in educational process in order to create professional competences of students.

References

1. Po­pov A. I. Te­ore­ti­ches­kie osnovy formirovaniya klastera profes­sionalno vazhnyh tvorcheskih kompetentsiy v vu­ze posredstvom olim­piadnogo dvizheniya : monografiya. Tambov : TGTU, 2011. 80 s.
2. Puch­kov N. P., Popov A. I. Olim­pi­ad­noe dvizhenie kak forma organizatsii obucheniya v vu­ze : uchebno-metodicheskoe posobie. Tambov : TGTU, 2009. 180 s.
3. Shnayder N. V., Salihova M. N. Ispolzovanie interaktivnyh metodov obucheniya v vysshih uchebnyh zavedeniyah // Sovremennye problemy agroinzhenernoy nauki i obrazovaniya : materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ekaterinburg : Uralskoe agrarnoe izdatelstvo, 2013. S. 90–95.
4. Yavoyskaya O. V., Galchak I. P. Formirovanie kompetentsiy posredstvom sovremennyh obrazovatelnyh tehnologiy // Innovatsii i sovremennye tehnologii v sisteme obrazovaniya : materialy II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Penza–Erevan–Shadrinsk : nauchno-izdatelskiy tsentr «Sotsiosfera», 2012. 388 s.
Read PDF Back to contents
Background