Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Study of the possibility of creating of high-performance evaporators with heat pump

L. A. Minuhin, professor, doktor tehnicheskih nauk, G. A. Menshenin, student Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

There is considered the possibility of reducing of the consumption of heating steam for evaporation by using a heat pump, including a steam. It is shown that for certain ratios of pressure of the heating steam, secondary steam and high pressure steam source efficiency of monohull evaporator becomes comparable with the efficiency of the initial 3–5-hull evaporator.

References

1. Vidler S. I. Vybor, raschet i primenenie paroezhektornyh vakuum-nasosov. Peredovoy nauchno-tehnicheskiy i proizvodstvennyy opyt. 1963. No 20-63-319/7. 35 s.
2. Gorbatyuk V. I. Protsessy i apparaty pischevyh proizvodstv. M. : Kolos, 1999. 335 s.
3. Kavetskiy G. D., Vasiliev B. V. Protsessy i apparaty pischevoy tehnologii. 2-e izd. M. : Kolos, 2000. 551 s.
4. Minuhin L. A. Raschet slozhnyh protsessov teplo i massoobmena v apparatah pischevoy promyshlenosti. M. : Agropromizdat, 1986. 170 s.
5. Planovskiy A. N., Ramm V. M., Kagan S. Z. Protsessy i apparaty himicheskoy tehnologii. M. : Himiya, 1966. 640 s.
6. Protsessy i apparaty pischevyh proizvodstv. Metodicheskie ukazaniya k vypolneniyu laboratornoy raboty. Raschet parovogo kozhuhotrubnogo nagrevatelya dlya spetsialnosti 170600 / L. A. Minuhin; Ekaterinburg : Uralskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet, 1995. 41 s.
7. Stabnikov V. N., Barantsev V. I. Protsessy i apparaty pischevyh proizvodstv. 2-e izd. M. : Pischevaya promyshlennost, 1974. 360 s.
Read PDF Back to contents
Background