Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

History of development and evolution of costs: review of scientific publications

E. M. Kot, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent, zaveduyuschiy kafedroy buhgalterskogo ucheta i audita, I. F. Pilnikova, starshiy prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

In order to better understand the concept of costs, expenses and charges now it is necessary to examine its historical development, the evolution of the study of costs. To see the differences and similarities between these concepts it is necessary to make a review of scientific terms in interpretations of different authors.

References

1. Gataulin A. M. Izderzhki proizvodstva selskohozyaystvennoy produktsii: metodologiya izmereniya i puti snizheniya. M. : Ekonomika, 1983.
2. Kene F. Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniya. M. : Sotsekgiz, 1960. S. 387, 422, 431.
3. Ksenofont. Sokraticheskie sochineniya. SPb. : AO «Komplekt», 1993. S. 317.
4. Marks K. Kapital // Marks K., Engels F. Sochineniya. T. 25. CH. I. M. : Politizdat, 1961. S. 30.
5. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki. M. : Progress-Univers, 1993. S. 401–405.
6. Petti U. Traktat o nalogah i sborah // Antologiya ekonomicheskoy klassiki. T. 1. M. : Ekonov, 1993. S. 31–35.
7. Rikardo D. Sochineniya. T. 3. M. : Gospolitizdat, 1955. S. 111.
8. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M. : Sotsekgiz, 1962. S. 331.
Read PDF Back to contents
Background