Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Labor consciousness of personality in conditions of institutional transformations

K. P. Stozhko, doktor istoricheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, D. K. Stozhko, kandidat filosofskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta

The article substantiates the notion of «creative consciousness» as a new type of labor consciousness in conditions of innovative economy. Is given its genetic, structural and functional analyzes. The author distinguishes main approaches to the interpretation of the labor of the personality consciousness. Specified the distinction between subjective and subject approaches in its analysis.

References

1. Goncharov S. Z. Logiko-kategorialnoe myshlenie. CH. 3. Aksiologiya myshleniya. Ekaterinburg : UrGPPU, 2011. S. 235.
2. Kategorii dialektiki (teoretiko-metodologicheskie problemy) : tsikl lektsiy / pod obsch. red. I. YA. Loyfmana. Ekaterinburg : UrGU, 2003. S. 15.
3. Loyfman I. YA. Mirovozzrencheskie shtudii. Izbrannye raboty. Ekaterinburg : Bank kulturnoy informatsii, 2002. S. 34.
4. Marks K., Engels F. Sochineniya. 2-e izd. T. 20. S. 486.
5. Mertsalov V. Logika antropogeneza. Proishozhdenie cheloveka esche ne zaversheno. SPb. : Aleteyya, 2008. S. 37.
Read PDF Back to contents
Background