Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Mathematical model of knowledge representation in e-learning system

G. S. Baymuhamedova, k.e.n., dotsent Kazahskoy akademii transporta i kommunikatsiy imeni M. Tynyshpaeva; M. F. Baymuhamedov, d.t.n., professor Kostanayskogo sotsialno-tehnicheskogo universiteta imeni akademika Zulkarnay Aldamzhar

The article is devoted to the formalization of information process of training. The mathematical model describing representation of knowledge of trainees and processes of its transfer from intellectual multimedia training system to user are offered. The offered model of representation of knowledge can be used by working out of the automated training systems.

References

1. Agaponov S. V. [i dr.]. Sredstva distantsionnogo obucheniya. Metodika, tehnologiya, instrumentariy / pod red. Z. O. Dzhaliashvili. SPb. : BHV-Peterburg, 2003.
2. Zelenkov P. V., Kovaleva T. A. Algoritm formirovaniya informatsionnogo bazisa multilingvisticheskoy adaptivno-obuchayuschey tehnologii // Vestnik NII SUVPT-2003. Vyp. 1.
3. Kruzhkova T. I., Ruschitskaya O. A. Problemy kachestva podgotovki bakalavrov i magistrov v usloviyah reformirovaniya sistemy obrazovaniya // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2013. # 1. S. 8.
Read PDF Back to contents
Background